afwijzen

afwijzen
{{afwijzen}}{{/term}}
[niet toelaten] not admitturn away
[een graad/bevoegdheid niet toekennen] failreject
[weigeren] refusedecline, reject, 〈verwerpen〉 repudiate
[juridisch] dismiss
voorbeelden:
1   een bezoeker afwijzen turn away a visitor
     〈figuurlijk〉 als Turkije afgewezen wordt door de EG if Turkey is rebuffed by the EC
     iemand als lid (van een vereniging) afwijzen refuse someone membership (of an association)
2   kandidaten afwijzen fail candidates
     afgewezen worden 〈examen〉 fail
3   een afwijzende beschikking a refusal
     geruchten afwijzen disclaim rumours
     een verzoek afwijzen refuse a request
     afwijzend staan tegenover be opposed to
4   een afwijzend vonnis dismissal

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Mohammed Enait — Mohammed Faizel Ali Enait (* 1975/1976) ist ein surinamisch niederländischer Jurist. Er wurde landesweit bekannt, als er 2006 nach einer abgelehnten Bewerbung die Gemeinde Rotterdam verklagte und als er 2009 sich weigerte, bei Gericht aufzustehen …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”